Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Adóügyek

Gépjárműadó

A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után az önkormányzati adóhatóság kivetése alapján gépjárműadót kell fizetni. Az adóalanyt 2004 évtől adóbevallási...

Helyi iparűzési adó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén helyi iparűzési adónemet működtet. Így adóköteles a területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási...

Keresetlevél benyújtása közigazgatási perben

Az adózó – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen indíthat közigazgatási pert. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per...

Magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzése

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást...

Meghatalmazás adóügyek intézéséhez

Szolgáltatás indítása Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is...

Méltányossági kérelem

Az adózó kérelmére az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Adó Osztálya által kitűzött hatósági árverések

(További információ az árverés napjáig kérhető a következő telefonszámon: 46/512-847)

Reklámhordozó utáni építményadó

2018. január 1-től az építményadó kötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti...

Tájékoztató a 2017. január 1. napjától állami adóhatósághoz (NAV-hoz) elektronikus úton benyújtandó helyi iparűzési adóbevallásokkal kapcsolatosan

2017. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 42/D. § (1) bekezdése alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási,...

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá...

Telekadó

Szolgáltatás indítása Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.   Jogosultak/Kötelezettek köre  

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adó

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.