Pályázati kiírás köznevelési referens munkakör betöltésére

Pályázati kiírás köznevelési referens munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal köznevelési referens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Óvodákkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, és az óvodák átfogó ellenörzésében való közremüködés. Előkészíti és folyamatosan felülvizsgálja az óvodák alapító okiratát, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, nevelési-, minöségirányítási programját, esélyegyenlöségi tervét. Jóváhagyásra elökészíti és végrehajtja a feladatkörébe tartozó közgyűlési döntéseket, intézi a tulajdonosi (fenntartói) ügyeket, az óvodák átszervezésével, szerkezet-átalakításával és mindennapos müködésével kapcsolatos feladatokat. Elökészíti a köznevelési szerződéseket, megállapodásokat, a polgármesteri és jegyzöi hatáskörébe tartozó nevelési területet érintő hatósági ügyeket.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Köznevelésben eltöltött több éves gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogász vagy közgazdász végzettség
 • közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint megadott formátumban.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Titkárság - HR Csoport) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808.973-0/2018 valamint a munkakör megnevezését: Köznevelési referens
 • Személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság HR csoport, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Miskolc város honlapja
 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

Naptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzáadás a naptárhoz

Következő esemény