Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás főépítész munkakör betöltésére

Pályázati kiírás főépítész munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főépítész munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelöen: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII törvényben (továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekröl szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, kiemelten az alábbiak szerint: szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a város egységes táji és építészeti arculatának alakítását; elösegiti az illetékességi területét érintö területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakitását; közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzati feladatok ellátásában; vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot; közremüködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • főépítészi vizsga
 • tervező-programok használatának ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint megadott formátumban,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány másolata,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szalmai elképzelések megfogalmazása,
 • az eddigi szakmai munkáiról összeállított referencia-lista,
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.87.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann, a HR csoport vezetője nyújt, a +36-46/512-788-os telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808718-0/2018 valamint a munkakör megnevezését: főépítész
 • Személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárság HR csoport, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. papír alapon, két egyező példányban illetve elektronikus adathordozón.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.