Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXC X. törvény 45. S (I) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építési szabályoknak és a rendezési terveknek megfelelően építéshatósági ügyekben döntés-előkészítést végez. Helyszíni szemlével ellenőrzi az építéshatósági ügyekben hozandó döntéseknél az építési területet és annak környezetét. Elvégzi a településrendezési tervekkel összefüggő beruházások építéshatósági egyeztetését. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki, üzemmérnöki, településmérnöki szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Egyetem, jogász
 • Építéshatósági gyakorlat
 • ÉTDR, e-napló ismeret
 • Gyakorlott számítógépes ismeretek
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (Ill. 20.) Korm. rendelet I. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. S szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a illetve abba résztvevők megismerhessék, pályázat elbírálásában beletekinthessenek.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.S alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808885-0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: